tel: +48 32 205 41 75
ul. Szopienicka 66
40-431 Katowice


  • seneca technologia w przemysle
  • seneca technologia w przemysle
  • seneca technologia w przemysle

Realizacje

Firma na przełomie lat 2015-2021 wykonała łącznie 77 kontraktów tym samym uzyskano 54 210 m zabudowanych rurociągów.

Łącznie wykonano 20 480 !! spawów.


Aktualne Realizacje

Budowa sieci ciepłowniczej - Katowice Młyńska / RynekBudowa sieci ciepłowniczej - Katowice Plac Wolności


Budowa sieci ciepłowniczej Katowice
Budowa sieci ciepłowniczej Katowice
Budowa sieci ciepłowniczej Katowice
Budowa sieci ciepłowniczej Katowice

Przebudowa sieci ciepłowniczej - Katowice ul. Staromiejska


Przebudowa sieci ciepłowniczej Katowice Staromiejska
Przebudowa sieci ciepłowniczej Katowice Staromiejska
Przebudowa sieci ciepłowniczej Katowice Staromiejska
Przebudowa sieci ciepłowniczej Katowice Staromiejska

Zrealizowane Inwestycje
Wykaz robót wykonanych na przełomie lat 2007-2015


1. 2007 – rewitalizacja i rozbudowa pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Józefowskiej 90 i 100 w Katowicach

2. 2008 – budowa kanalizacji oraz izolacja fundamentów w technologii bentonitu w związku z osuszaniem terenu zaplecza szkoły im. Adama Kocura przy ul. Szopienickiej 66 w Katowicach – Janowie

3. 2008
– wykonanie ciepłociągu 2xDN 125, L= 90 m oraz biogazociągu fi 160 na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu przy ul. Wrocławskiej

4. 2008-2009 –
roboty inżynieryjne związane z wykonaniem szczelnego zbiornika żelbetowego oraz wykonaniem fundamentowych pod urządzenia wielkogabarytowe oraz budowa sieci biogazowej i cieplnej na terenie Oczyszczalni ścieków w Kucharach oraz Składowiska Odpadów Komunalnych we Frankach

5. 2009 –
budowa budynku kotłowni, wykonanie ciepłociągu 2x DN 80, L = 45 m, gazociągu i biogazociągu oraz roboty technologiczne związanych z montażem modułów kogeneracyjnych CHP o mocy ~ 1,5 MW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały

6. 2009
– przebudowa odcinka ciepłociągu 2xDN 250 związanego z budową budynku wielorodzinnego na os. Kopernika w Wadowicach

7. 2009
– przebudowa odcinka ciepłociągu DN 50 związanego ze zmianą trasy sieci ciepłowniczej obejmujących roboty ziemne, montaż ciepłociągu, roboty spawalnicze, likwidacja starego odcinka, wpięcie do istniejącej sieci

8. 2009-2010
– wymiana sieci cieplnej wykonanych z rur preizolowanych przechodzących przez ul. Łukasińskiego, ul. Chopina i ul. Sobieskiego w Dąbrowie Górniczej – siec cieplna wykonana z rur preizolowanych L= 300 mb, sieć c.w.u. wykonana z rur preizolowanych, L= 300mb

9. 2010 – termomodernizacja budynku niskiego i łącznika Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach ul. Szopienicka 66

10. 2010
– przebudowa sieci ciepłowniczej DN 200÷65, L= 605 mb, na os. Katowicka w Raciborzu (roboty ziemne, roboty spawalnicze, montażu ciepłociągu z rur preizolowanych, demontaż starej sieci, montaż armatury, zamulenie starego odcinka, roboty odtworzeniowe, roboty towarzyszące)

11. 2010
– przebudowa sieci ciepłowniczej 2x DN 150 L=340 mb – odcinek od komory K-11 na os. Piastów w kierunku os. Dąbrówki, oraz budowa odcinka sieci ciepłowniczej na os. Dąbrówki w Wodzisławiu Śl.

12. 2011
– przebudowa sieci roboty budowlano – montażowe w ramach inwestycji: przebudowa sieci c. o w/p os. F-4 w Tychach, budowa magistrali 2x DN 250 od komory K-RX do załomu Z-5 oraz przyłączy 2 DN 40÷65 do budynków B-77A, B- 57, B-37 i SP obejmujących roboty ziemne, demontaż i montaż ciepłociągu, roboty spawalnicze, badanie radiograficzne spoin, wpięcie do istniejącej sieci, roboty odtworzeniowe, roboty towarzyszące

13. 2011
– przebudowa sieci ciepłowniczej 2x DN 150÷32, L= 226 mb, 2x DN 50, L= 3m, 2xDN 40, L= 10 mb, 2x DN 32, L=64 mb, odcinka od komory K-8 do budynku GWC- C-1, Przychodni Zdrowia i przedszkola na os. XXX-lecia w Wodzisławiu Śl.

14. 2011
– przebudowa sieci ciepłowniczej 2x DN 300, L=100m wraz z budową przyłącza 2 xDN 50, L= 5 mb, do hali DIE TECH na ul. Burschego w Tychach

15.2012
– Roboty technologiczne związane z : budową kolektora biogazowego, budową sieci chłodzenia agregatów, montażu konstrukcji nierdzewnej dla Inwestora RCGW S.A w Tychach

16. 2012
– przebudowa sieci c.o. os M. w Tychach 2x DN 150-32, L= 1 447,30, odcinek od komory K-2 wraz przyłączeniami do budynków

17. 2012
– wymiana sieci ciepłowniczej rozdzielczej w/p 2x DN 250, L= 393 mb, przebiegającej pod ulicami Żwakowska, Harcerska oraz pod rondem Sublańskim w Tychach oraz za rondem Sublańskim do ulicy Hańskiej w Tychach L= 190 mb

18. 2012
– przebudowa systemu ciepłowniczego na os. A w Tychach z rur preizolowanych systemu DUO 2x DN 125/400 ÷32/160, L=334,3 mb wraz z instalacja alarmową

19. 2012
– budowa przyłącza ciepłowniczego 2xDN 32÷ 40 L= 330 mb do budynku przy ul. Wodzisławskiej w Żorach

20. 2013
– budowa odcinka sieci ciepłowniczej na ul. Kalinowej, ul. Starowiejskiej wraz z przyłączeniami do budynków 2 xDN 150÷40

21. 2013
– przebudowa odcinków sieci ciepłowniczej 2x DN 600, L=650 mb na ul. Łużyckiej, ul. Ligonia, Parku Miejskim oraz Al. Legionów w Bytomiu w ramach modernizacji gospodarki cieplnej dla gmin Bytom i Radzionków

22. 2013
– budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej 2x DN 50 na ul. Obwiednia Południowa w Rybniku

23. 2013-2014
– budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN 200 oraz 2xDN 65÷40, L= 605 mb na ul. Wilsona w Knurowie, odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN 50÷80, L= 270 mb na ul. Szpitalnej w Knurowie oraz odcinka sieci ciepłowniczej 2xDn 32,L= 90 mb na ul. Puszkina w Knurowie

24. 2013-2014
– przebudowa odcinków sieci ciepłowniczej 2xDN 200÷65, L= 465 mb wraz z przyłączeniami i do budynków przy ul. Grunwaldzkiej i Raciborskiej w Rybniku

25. 2013
– przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej 2x DN 150, L= 164 mb, oraz 2x DN 32, L=26 mb wraz z przyłączeniami do budynków w rejonie ul. 26 Marca 94 w Wodzisławiu Śl.

26. 2014
– budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie gminy Pawłowice w terenie objętym szkodami górniczymi 2x DN 250÷40, L= 2 040 mb

27. 2014
– Zad. I – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 0,3+60,3/225 L=156,90 m do budynku mieszkalnego przy ul. Budowlanych 141 w Tychach
Zad. II - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych
DUO 76,1+76,1/250 L=28,90 m, 88,9+88,9/280 L=32,3m, 114,3+114,3/355 L=139,35m, pojedynczych 2Dn 100/225 L= 8,35m do budynku mieszkalnego (ZMIROB) przy ul. Przemysłowej w Tychach
Część II:
Zad. I – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2xDn40/140 L= 41,80m do budynku Automobilklub przy ul. Chopina w Łaziskach Górnych
Zad. II – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2xDn32/125 L=50,40m do budynku Netto przy ul. Wyrskiej w Łaziskach Górnych

28. 2014
– wykonanie przyłączy ciepłowniczych przy ul. Dymarek 41 (salon kosmetyczny „MAGDA”) do budynku MOTO-TEST przy ul. Filaretów 33 oraz przyłącza sieci ciepłowniczej do pawilonu handlowego „ALDI” Sp. z o.o. przy ul. Jaśkowickiej w Tychach.

29. 2014
– Zad. 1. ocieplenie ściany frontowej bloku przy ul. Polnej 10 w Olkuszu, zgodnie z projektem w oparciu o system „Henkel-Ceresit”
Zad. 2. docieplenie ściany strona południowa przyziemiu – Dyrekcja 94 OSM w Olkuszu

30. 09-2015
– „Docieplenie ścian podłużnych budynku – str. północna Kr. K. Wielkiego 71/kl. I, II, III ; Docieplenie ścian podłużnych budynku – str. północna Korczaka 3/kl. I, II, III”

31. 04-2015
– budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku Sądu Rejonowego przy ul. Sądowej 3, wykonania przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wałowej 16, wykonania przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Wałowej 22 oraz wykonanie przebudowy drogi związanej ze zmianą trasy w Wodzisławiu Śl., L=1000 mb, 2xDN 150-50

32. 07-2015
– budowa nowego przyłącza c.o. do budynku Teatru Małego 2xDN40 ok. 70 m i zaślepienie istniejącego przyłącza od strony sieci przesyłowej ułożonej wzdłuż budynku przy ul. Bocheńskiego w Tychach

33. 07-2015
– Budowa przyłączy cieplnych do budynków przy ulicy Tuwima nr 1 i nr 20 w Sosnowcu wraz z budową i uruchomieniem dwóch jednofunkcyjnych węzłów cieplnych – Wydział II „Niwka-Modrzejów” przy ul. Wojska Polskiego 6 w Sosnowcu

34. 07-2015
– Przebudowa sieci cieplnych przy ul. Jagiellońskiej i Ostrogórskiej w Sosnowcu z wyszczególnieniem: od trójnika W5 +12m przez W6, W7,W8 wraz z wykonaniem sieci oraz przyłączy do budynków przy ul. Ostrogórskiej 29A,31A,33A,35A,29,31,35,37 oraz ul. Jagiellońskiej 13