tel: +48 32 205 41 75
ul. Szopienicka 66
40-431 Katowice


 • seneca technologia w przemysle
 • seneca technologia w przemysle
 • seneca technologia w przemysle

Oferta

Świadczymy generalne wykonawstwo w zakresie budowy i remontu od projektu po uruchomienie;

dla energetyki cieplnej:

 • preizolowane sieci ciepłownicze
 • rurociągi pary
 • stacje wymienników kompaktowych
 • duże stacje wymienników dla szpitali oraz uzdrowisk
 • układy pompowe
 • urządzeń nawęglania kotłów
 • odpylania spalin
 • technologie nawęglania kotłów oraz place składowe
 • wykonywanie włączenia w czynne sieci za pomocą tzw. wcinki na gorąco

dla przemysłu energetycznego:

 • gazociągi
 • ropociągi
 • rurociągi mediów różnych

jako obiekty inżynieryjne:

 • Oczyszczalnie ścieków
 • technologiczne układy oczyszczania ścieków
 • układy pompowe w stalach kwasowych
 • budynków i budowli towarzyszących tj. hal oraz stacji

jako obiekty przemysłowe:

 • budowa obiektów produkcyjnych
 • hal przemysłowych

Usuwanie awarii

W  zakresie działalności świadczymy usuwanie awarii sieci oraz urządzeń energetyki cieplnej w związku z posiadanym specjalistycznym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną jesteśmy w stanie szybko zareagować w celu usunięcia awarii.